Over

Stichting Radiogroep ‘t Middenveld heeft als doel het radio amateurisme in algemene zin te bevorderen. Dit wordt bereikt door het beheren en zekerstellen van materialen bedoeld voor stichtings activiteiten.

Onder het beheer van de Stichting valt momenteel alleen de Velddag groep.