Home

 

De velddag begin juni was de aanleiding tot oprichting van Stichting Radiogroep ‘t Middenveld. Sinds begin 80’er jaren neemt de groep deel aan deze activiteit.

Op de foto links het velddag station vlak na de opbouw. De eigengemaakte mast en antenne, de caravan als shack en de tent voor het aangenaam verpozen.

Eerst met geleende materialen, maar meer en meer kwamen er materialen in gemeenschappelijk eigendom.
Op dit moment heeft de ‘velddagtak’ antennemast, antenne’s, kabels en een caravan in eigendom om de radio amateurs (tevens donateur van de stichting) deel te laten nemen aan de VHF velddag.Hieronder de inmiddels overleden grondlegger van onze velddag activiteit Rieks, PE1DML.